Forløb: Diskuter

Diskuter nye perspektiver på fremtiden

Alternative fremtider kan være en god måde at få nye samtaler og bringe forskellige aktører og perspektiver sammen. Nogle svære problemer kan være lettere at diskutere, når du rykker dem fra den nærmeste fremtid til en mere fjern fremtid, da vi slipper de praktiske begrænsninger her og nu.

Alle kan deltage, men øvelserne går ud fra, at alle involverede har øje på den samme store udfordring eller det samme økosystem. Værktøjerne fungerer på samme måde, uanset om du er interesseret i at udforske fremtiden for en samfundsudfordring, fremtiden for jeres by eller fremtiden for bogklubber.

Denne guide er blot ét eksempel på, hvordan du kan bruge scenarierne til at kickstarte en konstruktiv dialog omkring fremtiden i en divers gruppe af aktører. Guiden er målrettet en potentiel facilitator, der gerne vil fungere guide i fremtiden. Guiden tager udgangspunkt i en række designværktøjer, som vi har fundet gavnlige i de seneste par års arbejde med fremtiden. Processen er bygget op omkring én workshop med én gruppe (omkring 3 timer), men kan også gennemføres af flere omgange. Guiden er opdelt i tre trin; før, under og efter I besøger fremtiden:

 1. Forbered dig på fremtiden
 2. Oplev fremtiden
 3. Arbejd med fremtiden

Trin 1 —
Forbered dig på fremtiden

Ligesom enhver anden rejse, er du nødt til at gøre et par ting, inden du tager ud i fremtiden. Dette korte afsnit vil sikre, at du og din gruppe er forberedt. Der stiles nogle spørgsmål, I skal tænke over, inden I rykker videre. Baggrunden for scenarie-kittet vil præsenteres, samt information om, hvilke materialer der skal forberedes.

Spørgsmål

Prøv at besvar følgende spørgsmål før I går igang. Det er en god ide at sikre sig, at alle er enige, inden i starter.

 • Hvilken del af fremtiden udforskes? (Fremtiden for…)
 • Hvad er begrænsningerne?
 • Hvad er formålet?
 • Hvad kan vi bruge processen til?
 • Hvad kan vi bruge udfaldet til?

Når du har sporet dig ind på interessefeltet, er det tid til at gennemgå de forskellige historier fra scenarierne og vælge dine fortællere. Vi anbefaler at vælge omkring tre fortællere per scenarie og at bruge de samme fortællere i alle fire scenarier for at fremhæve kontrasterne i hvert scenarie. Du kan finde scenarierne og historierne under "udforsk scenarierne".

Baggrund

Scenarie-kittet er bygget op omkring fire scenarier: Alpha, Beta, Gamma og Delta som hvert repræsenterer en alternativ version af et samfund i 2050. Hvert scenarie har til formål at give besøgende et indblik i et andet menneskes oplevelse og forstå hvordan det føles, at leve i denne verden fremfor kun at beskrive de store implikationer.

Scenarierne er bygget op omkring en 2x2 matrix med to dimensioner. En populær tilgang, der kendes fra strategisk foresight og scenarie planlægning. Hver akse i matrixen repræsenter en markant usikkerhed omkring fremtiden. Hver usikkerhed er et spørgsmål, som vi ikke kender svaret på, men som vil have en gennemgribende indflydelse på, hvordan fremtidens samfund vil se ud:

 • Hvad driver værdiskabelsen? Er værdiskabelsen drevet af markedets behov og krafter eller af samfundets beslutninger?
 • Hvordan er vi organiseret? Er vi afhængig af top-down, robuste, centraliserede strukturer eller bottom-up, agile, distribuerede netværk?

Tegner du begge enten/eller spørgsmål op som de to dimensioner på matrixen, får du fire kvadranter med fire unikke kombinationer: De fire scenarier.

Matrixen — klik på billedet for at forstørre det.

Andre usikkerheder ville give andre scenarier. Dette kan få nogle til at tøve: "Hvad hvis fremtiden ikke ligner nogle af scenarierne? Hvor er data? Hvilket scenarie er mest sandsynligt?"

Det er ærlige svar er, at fremtiden sandsynligvis ikke vil være som nogen af de scenarier, vi besøger. Men det er heller ikke pointen. Vi prøver ikke at lave en prognose på den mest sandsynlige fremtid. Vi prøver derimod at bruge alternative plausible fremtider til, at stimulere nye perspektiver på nutiden.

Materialer

Til din kommende session skal du bruge to værktøjer: Reflektionskort (A5-størrelse) til alle deltagere og en scenarieplakat (økosystem, A1-størrelse) til hver gruppe. Hvis du er interesseret i at gå skridtet videre, anbefaler vi også, at du bruger system mapping-brikkerne (A4-størrelse), skal klippes ud på forhånd) og interessentkortene (A5).

Du kan finde materialerne under "downloads". Alt kan downloades og printes. Ingen er så kompliceret at de ikke let kan genskabes enten i hånden (på papir, en flip-over eller på en tavle) eller digitalt (delt dokument, virtuel tavle eller lignende).

Du får brug for:

 • 1 sæt reflektionskort per deltager
 • 1 scenarioplakat per gruppe (ideelt 3-6 personer per gruppe)
 • Tuscher eller kuglepenne og måske nogle post-its

Du vil måske også bruge:

 • Et sæt system mapping-brikker per gruppe*
 • Et eller flere sæt af interessentkort per gruppe*

*De ekstra værktøjer er nyttige til visuel kortlægning af det system, I diskuterer. Brikkerne til system mapping fungerer nogenlunde som et brætspil, hvor du kortlægger netværket ved hjælp af forskellige brikker. Interessentkortene inviterer folk til at sætte sig i specifikke aktører i systemets sted. Værktøjerne tilføjer en vis kompleksitet, men er det værd, hvis du har tid.

Trin 2 —
Oplev fremtiden

Den mest enkle måde at opleve scenarierne er, at sidde sammen og gå gennem ét scenarie ad gangen og lytte til de historier, du finder interessante.

Til denne del af rejsen skal du bruge dine refleksionskort. Ét sæt per deltager.

Vi anbefaler følgende tilgang:

 1. Introducer scenariekittet
  Forklar hvad det er, og hvorfor vi gør det.
 2. Introducer scenariematrixen 
  Hvordan fungerer matrixen, og hvad er dimensionerne?
 3. Introducer Alpha 
  Hvad er hovedtemaerne i scenariet?
 4. Lyt til Alpha 
  Lyt til de fortalte historier, du valgte på forhånd.
 5. Reflekter individuelt over Alpha 
  Udfyld reflektionskortet for scenariet: Hvad er mulighederne og udfordringerne i scenariet?
 6. Gentag trin 3-5 for hvert scenarie
 7. Gå videre til næste øvelse

Trin 3 —
Arbejd med fremtiden

Når du har reflekteret over de historier du har lyttet til, er det tid til at arbejde med dem. I denne guide vil du bruge to design redskaber: scenarieplakat og intiativkortene (som nemt kan udveksles til post-its).

Fremtidens økosystem

Følgende øvelse fungerer bedst i grupper, men kan også udføres alene. Du skal bruge en scenarieplakat til hver gruppe.

 1. Forbered materialer
  Forbered dine scenarieplakater (1 per gruppe), hvis du ikke allerede har gjort det. Enten print den udgave, som er inkluderet i kittet, eller genskab den på en tavle, en flip-over eller lignende. Forbered nogle tuscher og evt. post-its (det kan virke grænseoverskridende at skrive direkte på plakaten).

 2. Dan grupper
  Del folk i grupper på omkring 3-6 personer

 3. Udfyld scenarieplakat

  • Hvordan ser vores økosystem ud? (Tegn økosystemet eller brug det valgfrie system map-værktøj)
  • Hvad er de vigtigste dagsordener? (Som økosystemet er bekymrede for… )


  Få deltagerne til at at besvare spørgsmålene for hvert scenarie fra scenarieplakaten. Grupperne kan starte hvor som helst på plakaten, men målet er, at alle grupper udfylder alle felter på plakaten. Giv grupperne ihverfald 60 minutter at komme igennem det hele.

 4. Beskriv de vigtige aktører/interessenter
  (Valgfrit, tilføj 1 time) Hvis du er interesseret i at gå dybere, skal du bruge interessentkortene til at få et menneskeligt perspektiv på de vigtige dagsordener i økosystemet. Bed grupperne om at vælge én vigtig dagsorden for hvert scenarie og bruge de vigtige interessentkort til at beskrive en person med et specifikt synspunkt på emnet. Gå efter en interessent per scenarie, men opfordre grupperne til at lave flere, hvis de har tid.

 5. Præsenter
  Få hver gruppe til at præsentere (dele af) deres plakat. Afhængig af antal grupper, kan det være en idé at få grupperne til at præsentere et scenarie hver og lad andre kommentere fremfor for at alle grupper præsenterer alle scenarier.

 6. Diskuter
  Hav en åben diskussion om de emner som er dukket op.

 7. Resumé & opfølgning
  Efter jeres workshop giver det god mening, at bruge lidt tid på at indsamle og behandle alle de input, der er kommet op i løbet af workshoppen, og dernæst dele dem med gruppen sammen med evt. tanker om næste skridt.