Forløb: Identificér

Identificer nye muligheder i fremtiden

Fremtiden kan hjælpe os med at få nye perspektiver på nutiden. Scenarie-kittet er en ny og spændende måde at kickstarte idéudviklingen med tankevækkende input fra fremtiden. Du kan bruge værktøjerne alene, men vi anbefaler kraftigt, at du samler en gruppe, og I gør det sammen. De mest værdifulde idéer opstår i diskussionerne.

Vi anbefaler, at du samler en divers gruppe, da det giver de mest interessante diskussioner. Alle kan deltage, men øvelserne går ud fra, at alle involverede har øje på den samme "ting". Værktøjerne fungerer på samme måde, uanset om du er interesseret i at udforske fremtiden for en virksomhed, fremtiden for din by eller fremtiden for bogklubber.

Denne guide er blot ét eksempel på, hvordan du kan bruge scenarierne til at identificere nye muligheder. Guiden er målrettet en potentiel facilitator, der gerne vil fungere guide i fremtiden. Guiden tager udgangspunkt i en række designværktøjer, som vi har fundet gavnlige i de seneste par års arbejde med fremtiden. Processen er bygget op omkring én workshop med én gruppe (omkring 3 timer), men kan også gennemføres af flere omgange. Guiden er opdelt i tre trin; før, under og efter I besøger fremtiden:

 1. Forbered dig på fremtiden
 2. Oplev fremtiden
 3. Arbejd med fremtiden

Det er en god ide at læse hele guiden igennem inden du springer ud i arbejdet med fremtiden.

Trin 1 —
Forbered dig på fremtiden

Ligesom enhver anden rejse, er du nødt til at gøre et par ting, inden du tager ud i fremtiden. Dette korte afsnit vil sikre, at du og din gruppe er forberedt ved at stille et par spørgsmål, introducere dig til baggrunden for scenarierne, og fortælle dig hvilke materialer, du bør forberede.

Spørgsmål

Prøv at besvar følgende spørgsmål før I går igang. Det er en god ide at sikre sig, at alle er enige, inden i starter.

 • Hvilken del af fremtiden udforskes? (Fremtidens… )
 • Hvorfor gør vi det?
 • Hvad er begrænsningerne?
 • Hvad vil udfaldet blive brugt til?

Når du har sporet dig ind på interessefeltet, er det tid til at gennemgå de forskellige historier fra scenarierne og vælge dine fortællere. Vi anbefaler at vælge omkring tre fortællere per scenarie og at bruge de samme fortællere i alle fire scenarier for at fremhæve kontrasterne i hvert scenarie. Du kan finde scenarierne og historierne under "udforsk scenarierne".

Baggrund

Scenarie-kittet er bygget op omkring fire scenarier: Alpha, Beta, Gamma og Delta som hvert repræsenterer en alternativ version af et samfund i 2050. Hvert scenarie har til formål at give besøgende et indblik i et andet menneskes oplevelse og forstå hvordan det føles, at leve i denne verden fremfor kun at beskrive de store implikationer.

Scenarierne er bygget op omkring en 2x2 matrix med to dimensioner. En populær tilgang, der kendes fra strategisk foresight og scenarie planlægning. Hver akse i matrixen repræsenter en markant usikkerhed omkring fremtiden. Hver usikkerhed er et spørgsmål, som vi ikke kender svaret på, men som vil have en gennemgribende indflydelse på, hvordan fremtidens samfund vil se ud:

 • Hvad driver værdiskabelsen? Er værdiskabelsen drevet af markedets behov og krafter eller af samfundets beslutninger?
 • Hvordan er vi organiseret? Er vi afhængige af top-down, robuste, centraliserede strukturer eller bottom-up, agile, distribuerede netværk?

Tegner du begge enten/eller spørgsmål op som de to dimensioner på matrixen, får du fire kvadranter med fire unikke kombinationer: De fire scenarier.

Matrixen — klik på billedet for at forstørre det.

Andre usikkerheder ville give andre scenarier. Dette kan få nogle til at tøve: "Hvad hvis fremtiden ikke ligner nogle af scenarierne? Hvor er data? Hvilket scenarie er mest sandsynligt?"

Det er ærlige svar er, at fremtiden sandsynligvis ikke vil være som nogen af de scenarier, vi besøger. Men det er heller ikke pointen. Vi prøver ikke at lave en prognose på den mest sandsynlige fremtid. Vi prøver derimod at bruge alternative plausible fremtider til, at stimulere nye perspektiver på nutiden.

Materialer

Til din kommende session skal du bruge tre materialer til din gruppe: Reflektionskort (A5-størrelse) og Initiativkort (A5-størrelse) til alle deltagere samt en scenarieplakat (A1-størrelse) til hver gruppe.

Du kan finde materialerne under "downloads". Alle tre kan downloades og printes. Ingen er så komplicerede, at de ikke let kan genskabes enten i hånden (på papir, en flip-over eller på en tavle) eller digitalt (delt dokument, virtuel tavle eller lignende).

Du får brug for:

 • 1 sæt reflektionskort per deltager
 • 1 scenarioplakat per gruppe (ideelt 3-6 personer per gruppe)
 • En bunke initiativkort (ihverfald 1 per deltager, post-its virker også fint)
 • Tuscher eller kuglepenne

Trin 2 —
Oplev fremtiden

Den mest enkle måde at opleve scenarierne er, at sidde sammen og gå gennem ét scenarie ad gangen og lytte til de historier, du finder interessante.

Til denne del af rejsen skal du bruge dine refleksionskort. Ét sæt per deltager.

Vi anbefaler følgende tilgang:

 1. Introducer scenariekittet
  Forklar hvad det er, og hvorfor vi gør det.
 2. Introducer scenariematrixen
  Hvordan fungerer matrixen, og hvad er dimensionerne?
 3. Introducer Alpha
  Hvad er hovedtemaerne i scenariet? Læs evt. beskrivelsen af scenariet højt.
 4. Lyt til Alpha
  Lyt til de fortalte historier, du valgte på forhånd.
 5. Reflekter individuelt over Alpha
  Udfyld refleksionskort for scenariet: Hvad er mulighederne og udfordringerne i scenariet?
 6. Gentag trin 3-5 for hvert scenarie
 7. Gå videre til næste øvelse

Trin 3 —
Arbejd med fremtiden

Når I har reflekteret over de historier I har lyttet til, er det tid til at arbejde med dem. I denne guide bruger vi to designværktøjer: Scenarieplakaten og intiativkortene (som nemt kan udskiftes med post-its).

Del 1: Scenarieplakat

Følgende øvelse fungerer bedst i grupper, men kan også udføres alene. Du skal bruge en scenarieplakat til hver gruppe.

 1. Forbered materialer
  Forbered dine scenarieplakater (1 per gruppe), hvis du ikke allerede har gjort det. Enten print den udgave, som er inkluderet i kittet, eller genskab den på en tavle, en flip-over eller lignende. Forbered nogle tuscher og evt. post-its (det kan virke grænseoverskridende at skrive direkte på plakaten).

 2. Dan grupper
  Del folk i grupper på omkring 3-6 personer.

 3. Udfyld scenarieplakat
  Få deltagerne til at at besvare spørgsmålene for hvert scenarie fra scenarieplakaten:
  • Hvad er vores rolle? (Hvad er vores rolle i samfundet, vores økosystem, eller lokalsamfund, etc.)
  • Hvad tilbyder vi? (Hvad er vores rolle i samfundet, vores økosystem, eller lokalsamfund, etc.)
  • Hvem samarbejder vi med? (Hvem arbejder vi sammen med, hvem er vigtige aktører i vores system, etc.)


Få deltagerne til at at besvare spørgsmålene for hvert scenarie fra scenarieplakaten. Grupperne kan starte hvor som helst på plakaten, men målet er, at alle grupper udfylder alle felter på plakaten. Giv grupperne ihverfald 60 minutter at komme igennem det hele.

Del 2: Potentielle initiativer

I skal nu reflekterer I sammen og diskuterer potentielle initiativer, som kunne påbegyndes i dag. For at gøre dette, skal I bruge en bunke 'potentielt intiativ'-kort (mindst et per deltager) eller nogle post-its.

 1. Forbered materialer
  Forbered dine initiativkort (mindst 1 per deltager). Enten kan du udskrive skabelonen som er inkluderet i kittet eller uddele en masse post-its samt noget at skrive med.

 2. Diskuter reflektioner
  Tag en runde med umiddelbare refleksioner baseret på den sidste øvelse og jeres tur til de fire fremtider. Typisk vil folk have meget at sige her, men hvis det ikke er tilfældet, kan du spørge dem:
  • Hvilken fremtid er mest attraktiv for dig personligt og er det også den mest attraktive fremtid for gruppen?
  • Hvis du kigger rundt, ser du tegn på, at vi som samfund er på vej imod en eller flere af scenarierne?
  • Hvad overraskede dig mest da du besøgte de fire scenarier?
  • Er der nogle områder af scenarierne, som du gerne vil dykke mere ned i?

 3. Individuel øvelse: Potentielle Initiativer
  Uddel potentiel-initiativ-kortene og bed folk om at reflektere over følgende spørgsmål: “Baseret på hvad vi har gennemgået idag, er der noget, som ville give mening, at begynde at gøre imorgen?"
  Svar kan være alt fra at gentænke en praksis til at revurdere kulturelle værdier, udvikle et nyt produkt eller række ud til en ny potentiel partner.

 4. Diskuter initativer
  Bed deltagerne om, at dele deres tanker om ideer for hvad der kunne give mening at igangsætte i morgen.

 5. Endelige bemærkninger
  Giv deltagerne en chance for at dele de sidste refleksioner om workshoppen, inden i siger tak for idag.

 6. Resumé & opfølgning
  Efter jeres workshop giver det god mening, at bruge lidt tid på at indsamle og behandle alle de input, der er kommet op i løbet af workshoppen, og dernæst dele dem med gruppen sammen med evt. tanker om næste skridt.

Hvis du er interesseret i at arbejde mere med scenarierne, kan du kigge på de andre guides samt listen med materialer, hvor du kan finde inspiration til mange andre øvelser.