Forløb: Test

Test ideer i en fremtidig vindtunnel

Alternative fremtider kan hjælpe os med at udfordre vores forståelse af nutiden og vores forventninger til fremtiden. Ved at kigge tilbage på nutiden fra forskellige fremtidsperspektiver får man indblik i, hvordan ens service, strategi eller forretningsmodel kan tage aspekter af fremtiden for givet.

Ofte vil det man kigger på blomstre i nogle fremtider og passe dårligt ind i andre. Ved at bruge fremtidsscenarier som en vindtunnel på denne måde, vil du kunne identificere kritiske blinde vinkler eller muligheder for forbedringer.

Du kan bruge værktøjerne alene, men vi anbefaler kraftigt, at du samler en gruppe, og I gør det sammen. De mest værdifulde nuancer opstår i diskussionerne. Vi anbefaler, at du samler en divers gruppe, da det giver de mest interessante diskussioner. Alle kan deltage, men øvelserne går ud fra, at alle involverede har øje på den samme "ting". Værktøjerne fungerer på samme måde, uanset om du er interesseret i at udforske fremtiden for en virksomhed, fremtiden for din by eller fremtiden for bogklubber.

Denne guide er blot ét eksempel på, hvordan du kan bruge scenarierne til at afprøve ideer. Guiden er målrettet en potentiel facilitator, der gerne vil fungere guide i fremtiden. Guiden tager udgangspunkt i en række designværktøjer, som vi har fundet gavnlige i de seneste par års arbejde med fremtiden. Processen er bygget op omkring én workshop med én gruppe (omkring 3 timer), men kan også gennemføres af flere omgange. Guiden er opdelt i tre trin; før, under og efter I besøger fremtiden:

 1. Forbered dig på fremtiden
 2. Oplev fremtiden
 3. Arbejd med fremtiden

Det er en god ide at læse hele guiden igennem inden du springer ud i arbejdet med fremtiden.

Trin 1 —
Forbered dig på fremtiden

Ligesom enhver anden rejse, er du nødt til at gøre et par ting, inden du tager ud i fremtiden. Dette korte afsnit vil sikre, at du og din gruppe er forberedt. Der stiles nogle spørgsmål, I skal tænke over, inden I rykker videre. Baggrunden for scenarie-kittet vil præsenteres, samt information om, hvilke materialer der skal forberedes.

Spørgsmål

Prøv at besvar følgende spørgsmål før I går igang. Hvis dette gøres som en samarbejdsøvelse (som det burde), skal du sørge for, at alle er indforståede og har forstået opgaven korrekt, inden i starter.

 • Hvad tester vi?
 • Hvad skal udfaldet bruges til?

Når du har sporet dig ind på interessefeltet, er det tid til at gennemgå de forskellige historier fra scenarierne og vælge dine fortællere. Vi anbefaler at vælge omkring tre fortællere per scenarie og at bruge de samme fortællere i alle fire scenarier for at fremhæve kontrasterne i hvert scenarie. Du kan finde scenarierne og historierne under "udforsk scenarierne".

Baggrund

Scenarie-kittet er bygget op omkring fire scenarier: Alpha, Beta, Gamma og Delta som hvert repræsenterer en alternativ version af et samfund i 2050. Hvert scenarie har til formål at give besøgende et indblik i et andet menneskes oplevelse og forstå hvordan det føles, at leve i denne verden fremfor kun at beskrive de store implikationer.

Scenarierne er bygget op omkring en 2x2 matrix med to dimensioner. En populær tilgang, der kendes fra strategisk foresight og scenarie planlægning. Hver akse i matrixen repræsenter en markant usikkerhed omkring fremtiden. Hver usikkerhed er et spørgsmål, som vi ikke kender svaret på, men som vil have en gennemgribende indflydelse på, hvordan fremtidens samfund vil se ud:

 • Hvad driver værdiskabelsen? Er værdiskabelsen drevet af markedets behov og krafter eller af samfundets beslutninger?
 • Hvordan er vi organiseret? Er vi afhængig af top-down, robuste, centraliserede strukturer eller bottom-up, agile, distribuerede netværk?

Tegner du begge enten/eller spørgsmål op som de to dimensioner på matrixen, får du fire kvadranter med fire unikke kombinationer: De fire scenarier.

Matrixen — klik på billedet for at forstørre det.

Andre usikkerheder ville give andre scenarier. Dette kan få nogle til at tøve: "Hvad hvis fremtiden ikke ligner nogle af scenarierne? Hvor er data? Hvilket scenarie er mest sandsynligt?"

Det er ærlige svar er, at fremtiden sandsynligvis ikke vil være som nogen af de scenarier, vi besøger. Men det er heller ikke pointen. Vi prøver ikke at lave en prognose på den mest sandsynlige fremtid. Vi prøver derimod at bruge alternative plausible fremtider til, at stimulere nye perspektiver på nutiden.

Materialer

Til din kommende session skal du bruge fire materialer til din gruppe: Raison d’être kort (A5-størrelse), baseline sheets (A4-størrelse) og vulnerabilities sheets (A4-størrelse) til alle deltagere samt en scenarieplakat (A1-størrelse) til hver gruppe.

Du kan finde materialerne under "downloads". Alle fire kan downloades og printes. Ingen er så komplicerede at de ikke let kan genskabes enten i hånden (på papir, en flip-over eller på en tavle) eller digitalt (delt dokument, virtuel tavle eller lignende).

Du får brug for:

 • 1 sæt Raison d’être kort per deltager
 • 1 baseline-ark per gruppe
 • 1 scenarioplakat per gruppe (3-6 personer per gruppe)
 • 1 vulnerability-ark per gruppe
 • Tuscher eller kuglepenne og måske nogle post-its

Trin 2 —
Oplev fremtiden

Når alle materialerne er forberedt, kan du tage til fremtiden. Men før du gør det, anbefaler vi, at bruge et øjeblik på at etablere en baseline.

Etabler en baseline

I mange andre tilfælde ville vi anbefale at hoppe ud i det med det samme og komme igang med at udforske fremtiden. Men fordi målet med denne workshop er at teste "noget", kan det være godt at spørge sig selv; med den viden vi har nu, hvad antager vi så om fremtiden for vores "noget"?

For at besvare det, gør brug af Baseline-arket. I kan udfylde den hver for sig eller sammen i grupper.

Start med at få alle deltager til at udfylde et baseline ark, enten alene eller i gruppe. Pointen er at indfange jeres nuværende forventninger til fremtiden, så I kan teste dem. Grundideen er at få alle til at projicere deres forventninger på kort sigt ind i den langsigtede fremtid. Når alle har udfyldt arket, kan du tage en kort refleksionsrunde før I går videre.

Vigtigt! På dette tidspunkt i processen er vi ikke interesserede i at starte en diskussion: Det handler om at åbne op for fremtiden som et sted for muligheder - ikke at diskutere hvad der sker og ikke sker. Deltagerne skal have lov til at dele deres forventninger, men gør det klart at de ikke skal kommentere eller diskutere andres. Som facilitator, skal du forsøge at opbygge en tryg stemning. Det er vigtigt at ingen ejer fremtiden eller bestemmer hvad der er rigtigt og forkert.

Turen i vindtunellen

I følgende del kommer du igennem alle fire scenarier. Undervejs skal du tænke over hvad din raison d’être - dit formål - ville være i hvert scenarie.

Den mest enkle måde at opleve scenarierne er, at sidde sammen og gå gennem ét scenarie ad gangen og lytte til de historier, du finder interessante.

Til denne del af rejsen skal du bruge dine Raison d’être-kort. Ét sæt per deltager.

Vi anbefaler følgende tilgang:

 1. Introducer scenariekittet
  Forklar hvad det er, og hvorfor vi gør det.
 2. Introducer scenariematrixen
  Hvordan fungerer matrixen, og hvad er dimensionerne?
 3. Introducer Alpha
  Hvad er hovedtemaerne i scenariet? Læs evt. beskrivelsen af scenariet højt.
 4. Lyt til Alpha
  Lyt til de fortalte historier, du valgte på forhånd.
 5. Reflekter individuelt over Alpha
  Udfyld Raison d’être-kortet for scenariet: Hvori består eksistensberettigelsen i dette scenarie?
 6. Gentag trin 3-5 for hvert scenarie
 7. Move on to the next step

Trin 3 —
Arbejd med fremtiden

Når du har reflekteret over de historier du har lyttet til, er det tid til at arbejde med dem. I denne guide vil du bruge to design redskaber: scenarieplakaten og vulnerability arkene.

 1. Du skal bruge scenarieplakaten til at udvikle en fælles forståelse for hver af de fire scenarier og dets implikationer.
 2. Du skal bruge vulnerabilities-øvelsen til at diskutere de vigtigste svagheder i jeres nuværende hypotese (fx strategi, forretningsmodel, service, produkt eller koncept).

Del 1: Scenarieplakat

Brug scenarieplakaten til at udvikle en fælles forståelse for hver af de fire scenarier og deres implikationer for jeres hypotese. Øvelsen fungerer bedst i grupper, men kan også udføres alene. Du skal bruge en scenarieplakat til hver gruppe.

 1. Forbered materialer
  Forbered dine scenarieplakater (1 per gruppe), hvis du ikke allerede har gjort det. Enten print den udgave, som er inkluderet i kittet, eller genskab den på en tavle, en flip-over eller lignende. Forbered nogle tuscher og evt. post-its (det kan virke grænseoverskridende at skrive direkte på plakaten).

 2. Dan grupper
  Del folk i grupper på omkring 3-6 personer

 3. Udfyld scenarieplakat
  Få deltagerne til at at besvare spørgsmålene for hvert scenarie fra scenarieplakaten:

  • Hvad er vores rolle? (Hvad er vores rolle i samfundet, vores økosystem, eller lokalsamfund, etc.)
  • Hvad tilbyder vi? (Hvad er vores rolle i samfundet, vores økosystem, eller lokalsamfund, etc.)
  • Hvem samarbejder vi med? (Hvem arbejder vi sammen med, hvem er vigtige aktører i vores system, etc.)


  Få deltagerne til at at besvare spørgsmålene for hvert scenarie fra scenarieplakaten. Grupperne kan starte hvor som helst på plakaten, men målet er, at alle grupper udfylder alle felter på plakaten. Giv grupperne ihverfald 60 minutter at komme igennem det hele.

Del 2: Sårbarheder

I skal nu bruge vulnerability-arket til at diskutere de vigtigste svagheder i jeres nuværende hypotese (fx strategi, forretningsmodel, service, produkt eller koncept).

 1. Diskuter reflektioner
  Efter I har udfyldt plakaterne, kan I diskutere umiddelbare reflektioner. Typisk vil folk have meget at sige her, men hvis det ikke er tilfældet, forsøg at spørge dem:
  • Hvilken scenarie tror du er tættest på den baseline du skrev i starten?
  • Hvilken scenarie er mest attraktivt for dig personligt?
  • Hvilken scenarie er mest attraktivt for din organisation?
  • Hvilken scenarie kræver størst ændring af os?

 2. Uddel materialer
  Uddel vulnerability-ark — et til hver gruppe.

 3. Individuel reflektion
  Før I diskuterer sårbarhederne i plenum, så brug 5 minutter på at reflektere individuelt. Ud fra det du har været igennem i dag, hvad er de største risikofaktorer eller sårbarheder?

 4. Notér vulnerabilities
  Få hver gruppe til at skrive de tre største sårbarheder på tværs af alle scenarier ned.

 5. Diskuter vulnerabilities
  Bed deltagerne om at dele deres tanker og reflektioner.

 6. Endelige bemærkninger
  Giv deltagerne en chance for at dele de sidste refleksioner om workshoppen, inden i siger tak for idag.

 7. Resumé & opfølgning
  Efter jeres workshop giver det god mening, at bruge lidt tid på at indsamle og behandle alle de input, der er kommet op i løbet af workshoppen, og dernæst dele dem med gruppen sammen med evt. tanker om næste skridt.

Hvis du er interesseret i at arbejde mere med scenarierne, kan du kigge på de andre guides samt listen med materialer, hvor du kan finde inspiration til mange andre øvelser.